المرشد بالله یحیی بن حسین شجری

المرشد بالله یحیی بن حسین شجری

مرشد بالله یحیی بن حسین بن اسماعیل جرجانی شجری (412- 479ق)، عالم‌، محدث‌ و نسابه زیدی ایرانی قرن پنجم‌ است‌ که بیشترین شهرت وی در سنت زیدیه به دلیل نگارش دو امالی و شرح‌حالی‌ برای‌ امام زیدی‌ ایرانی، المؤید بالله‌ است.نام کامل وی، یحیی‌ بن‌ حسین بن‌ زید‌ بن‌ حسن بن جعفر بن محمد بن‌ جعفر‌ بن‌ عبدالرحمن شجری بن قاسم بن حسن بن زید بن حسن‌ بن‌ علی بن‌ ابی‌طالب(ع) شجری و مشهور‌ به المرشد بالله است.
‌ازورقانی لقب وی‌ را‌ «المرشد بالله» یاد کرده‌ و از‌ شهرت وی به «کیا» سخن گفته است.شجری نخست نزد پدرش الموفق بالله حسین بن‌ اسماعیل‌‌ شجری‌ که خود از عالمان بنام زیدیه بود‌، به‌ تحصیل‌ پرداخت‌. پدر‌ شجری‌، الموفق بالله نخست در جرجان سکونت داشت، اما بعدها به ری مهاجرت کرد و ابن طباطبا نام وی را در ضمن‌ سادات مهاجر از جرجان که در ری‌ اقامت گزیده‌اند، ذکر کرده‌ است.
المرشد بالله سپس برای درک مشایخ و سماع از آن‌ها به‌ شهرهای دیگر مهم جهان اسلام سفر کرد.

کتاب های المرشد بالله یحیی بن حسین شجری

عاشورا به روایت زیدیه