نوآ جی گلدشتاین

نوآ جی گلدشتاین

نوح جی. گلدشتاین استاد دانشکده مدیریت UCLA اندرسون است که در آنجا جوایزی را برای تدریس و تحقیق کسب کرده است. کتاب قبلی او، بله!، که با همکاری مارتین و سیالدینی نوشته شده بود، یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز است که به بیش از 25 زبان ترجمه شده است. گلدشتاین همچنین در هیئت مشاوران علمی دو شرکت فورتونیت جهانی 500 خدمت کرده است.

کتاب های نوآ جی گلدشتاین

تغییرات کوچک اتفاقات بزرگ