جان تیلور گاتو

جان تیلور گاتو

جان تیلور گاتو (متولد 15 دسامبر 1935 - 25 اکتبر 2018 ) نویسنده و معلم مدرسه آمریکایی بود. پس از حدود 30 سال تدریس، او چندین کتاب در مورد آموزش مدرن نوشت و از ایدئولوژی، تاریخ و پیامدهای آن انتقاد کرد. او بیشتر به خاطر کتاب‌های Dumbing Us Down: The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling، و The Underground History of American Education: A School Teacher's Intimate Into the Problem of Schooling Modern شناخته شده است، که به عنوان کار بزرگ او در نظر گرفته می شود.

کتاب های جان تیلور گاتو

ساده لوح کردن ما