لنارت اشکوف

لنارت اشکوف

لنارت اسکوف، استاد فلسفه و رئیس مؤسسه مطالعات فلسفی در مرکز علوم و تحقیقات Koper (اسلوونی) است. او نویسنده چندین کتاب است که از جمله آنها می توان به تنوع عملگرایانه در مورد زندگی اخلاقی و بین فرهنگی (Lexington Books, 2012) و Breath of Proximity: Intersubjectivity, Ethics and Peace (اسپرینگر، 2015) اشاره کرد. پروژه تحقیقاتی فعلی او به آنتیگونه، اخلاق فمینیستی، و مسائل فلسفه، عدالت دینی و صلح اختصاص دارد.

کتاب های لنارت اشکوف

نفحات نفس