لارس کلینتینگ

لارس کلینتینگ

لارس کلینتینگ قبل از تبدیل شدن به یک تصویرگر به عنوان نجار در سوئد آموزش دید. او همچنین نویسنده و تصویرگر محبوب کتاب های «بیور» بود که به هجده زبان ترجمه شده و جوایز متعددی را از آن خود کرده است.

کتاب های لارس کلینتینگ

کازیمیر آشپزی می کند


کازیمیر پنچرگیری می کند


کازیمیر رنگ آمیزی می کند


کازیمیر خیاطی می کند


کازیمیر لوبیا می کارد