کتایون فکری پور

کتایون فکری پور

کتایون فکری‌پور (متولد۱۳۵۲) دانشیار پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.

کتاب های کتایون فکری پور