منصور رحمانی

منصور رحمانی

منصور رحمانی نویسنده و مترجم ایرانی متولد سال 1352 می باشد.

کتاب های منصور رحمانی

کردی در سفر