مگلی باردوس

مگلی باردوس

مگلی باردوس باردوس نویسنده و تصویرگر فرانسوی است. او قبل از همکاری با ناشران، مجلات و کارگاه های تصویرسازی به عنوان دستیار طراح صحنه کار می کرد، عروسک می ساخت و برای کتاب های کودکان طراحی می کرد.

کتاب های مگلی باردوس

تا 100