پریسا اختیاری

پریسا اختیاری

پریسا اختیاری نویسنده ایرانی متولد ‫۱۳۶۴است.

کتاب های پریسا اختیاری

روباه نارنجی و طبل ترسناک


اردک کوچولو سوال داره


نیلا و دانه های گندم


خرگوش ، فیل ، ماه


دانه های خوشمزه


جوجه ی عجیب و غریب


مادرجان موشی


شغال رنگارنگ


خورشید شبیه کیست؟


روباه نارنجی و طبل ترسناک