ویدا رحیمی نژاد

ویدا رحیمی نژاد

ویدا رحیمی نژاد (1341) دارای مدرک دکترای زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه پونا، عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش‌ و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی می باشد.

کتاب های ویدا رحیمی نژاد