ایروینگ چرنف

ایروینگ چرنف

ایروینگ چرنف (زاده 29 ژانویه 1900 - درگذشته 29 سپتامبر 1981) یک شطرنج باز و نویسنده پرکار شطرنج روسی-آمریکایی بود. او در پریلوکی در امپراتوری روسیه (اکنون در اوکراین) متولد شد[1] و در سال 1905 به ایالات متحده مهاجرت کرد

کتاب های ایروینگ چرنف