هال زینا بنت

هال زینا بنت

هال زینا بنت متولد دیترویت، در سن 12 سالگی در بیرمنگام،  هنگامیکه به سمت شمال به یک دهکده کوچک در دریاچه دیر حرکت کردند، حومه شهر دیترویت زندگی می کردند. وی در دوران دبیرستان به نوشتن علاقه مند شد، اما آن را جدی نگرفت تا اینکه در دهه بیست سالگی، ناشری به نوشته های او در مورد آموزش جایگزین علاقه مند شد. اولین کتاب وی به طور مشترک توسط Random House و Bookworks، ناشر کوچک کالیفرنیا منتشر شد. عنوان: "دیگر مدرسه عمومی وجود ندارد." این کتاب نسبتاً موفق بود، به والدین در ایالات متحده راهنمایی هایی درباره آموزش خانه یا راه اندازی مدارس خصوصی کوچک برای والدین داد.

کتاب های هال زینا بنت

ذهن هولوتراپیک