طه عبد الباقی سرور

طه عبد الباقی سرور

طه عبدالباقی سرور نویسنده و محقق مصری، به کاوش در تاریخ عرفان اسلامی علاقه مند بود و کتاب های متعددی تألیف کرد که در آنها به بررسی شخصیت های عرفا پرداخت.او در سال 1962 در قاهره درگذشت.

کتاب های طه عبد الباقی سرور

حلاج