اورلی چین چاو چاین

اورلی چین چاو چاین


اورلی چین چاو چاین فرانسوی است که به مدت ده سال به عنوان انیماتور برای سریال های کارتونی و فیلم های سینمایی کار کرده است. او علاوه بر هنرمند بودن، دارای مدرک کارشناسی ارشد اطلاعات و ارتباطات با گرایش روانشناسی کودک از دانشگاه سوربن نوول است.

کتاب های اورلی چین چاو چاین

تک شاخ کوچولو عصبانی است