افشین زارعی

افشین زارعی

افشین زارعی متولد  1352 در شهرستان فسا می باشد.او دارای مدرک کارشناسی ارشد نمایش؛ کارگردانی از دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر؛ 1379کارشناسی نمایش از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران؛ 1376است و به بازیگری و کارگردانی میپردازد.از جمله فعالیت های زارعی شامل:
عضو انجمن نمایش مرکز هنرهای نمایشی از سال 1376
دبیر اجرایی 4 دوره جشنواره "تئاتر شهر" شهرداری تهران
دبیر اجرایی دو دوره جشنواره های کانون های نمایشی سازمان فرهنگی و هنری تهران
داوری چهار دوره جشنواره بین المللی تئاتر بانوان
داوری بخش استانی و مناطق جشنواره بین المللی تئاتر فجر
داوری جشنواره تئاتر دانشگاهی
داوری و انتخاب آثار بخش استانهای جشنواره تیاتر فجر دوره های 28 و 27
هماهنگی رپرتوار کودک و نوجوان ( 2 دوره) و....

کتاب های افشین زارعی