ژوزف برویر

ژوزف برویر

ژوزف برویر پزشک و فیزیولوژیست اتریشی که توسط زیگموند فروید و دیگران به عنوان پیشرو اصلی روانکاوی شناخته شد. برویر در سال 1880 متوجه شد که علائم هیستری را در یک بیمار به نام برتا پاپنهایم، به نام آنا اُ. در مطالعه موردی خود، پس از اینکه او را وادار به یادآوری تجربیات ناخوشایند گذشته تحت هیپنوتیزم کرده بود، کاهش داده است. او نتیجه گرفت که علائم نوروتیک ناشی از فرآیندهای ناخودآگاه است و زمانی که این فرآیندها آگاه شوند ناپدید می شوند. مورد Anna O. مهم بود زیرا فروید را با روش کاتارتیک («درمان صحبت کردن») آشنا کرد که در کارهای بعدی او بسیار مهم بود.
برویر روش ها و نتایج خود را برای فروید شرح داد و بیماران را به او ارجاع داد. با فروید او Studien über Hysterie (1895) را نوشت که در آن درمان بروئر با هیستری شرح داده شد. اختلاف نظرهای بعدی در مورد نظریه های اساسی درمان، همکاری آنها را خاتمه داد.
کار قبلی بروئر به چرخه تنفسی می پردازد و در سال 1868 رفلکس هرینگ-بروئر را که در کنترل حسی دم و بازدم در تنفس طبیعی دخیل است توضیح داد. او در سال 1873 عملکرد حسی کانال های نیم دایره ای در گوش داخلی و ارتباط آنها با حس موقعیت یا تعادل را کشف کرد. او طبابت کرد و پزشک بسیاری از اعضای هیئت علمی پزشکی وین بود.

کتاب های ژوزف برویر

کتابی برای نمایش وجود ندارد !