مهدیه مقصودی پور

مهدیه مقصودی پور

مهدیه مقصودی پور متولد سال 1359، مدرس دوره های ICDL و گرافیک و مولف کتب کامپیوتر می باشد.

کتاب های مهدیه مقصودی پور