پدرام صنعتی

پدرام صنعتی

پدرام صنعتی متولد سال 1372، فارغ‌التحصیل رشته تحصیلی کامپیوتر و برق قدرت بوده و دارای فعالیت‌های گسترده علمی چون تألیف کتاب، پذیرش مقاله‌های ملی و بین‌المللی و همچنین عضو انجمن‌های عملی پژوهشی است.

کتاب های پدرام صنعتی