پژمان حق پناه

پژمان حق پناه

پژمان حق پناه متولد 31 فروردین 1354، کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی است. او مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت کیفیت اندیشان صنعت، مشاور، مدرس و ممیز سیستم های مدیریت و مدرس آکادمی توف ایران آلمان می باشد.

کتاب های پژمان حق پناه