رکس پوپ

رکس پوپ

رکس پوپ، مورخ انگلیسی متولد 1941 است. او سال‌ها رئیس مدرسه مطالعات تاریخی و انتقادی پلی تکنیک لنکاوی بوده است. پوپ متخصص تاریخ اجتماعی و اقتصادی انگلیس در قرن نوزدهم و بیستم است.

کتاب های رکس پوپ