برانون مارتین

برانون مارتین

برانون مارتین پژوهشگر افتخاری در بخش زبان و فرهنگ در کالج بیرکبک، دانشگاه لندن است. او سال‌ها در بیرک‌بک ادبیات تدریس کرده است و در زمینه‌های ادبیات قرن بیستم فرانسه، نشانه‌شناسی و تحلیل گفتمان آثار زیادی منتشر کرده است.

کتاب های برانون مارتین