محمد شیخ زاده

محمد شیخ زاده

دکتر محمد شیخ‌زاده دارای کارشناسی ارشد رشتۀ معارف اسلامی و مدیریت صنعتی از دانشگاه امام صادق (ع) و دکترای مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه تهران است. ایشان هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد است. علائق پژوهشی ایشان در حوزۀ مدیریت اسلامی، مدیریت راهبردی، رفتار سازمانی، روش‌شناسی و مطالعات میان‌رشته‌‎ای است. استقبال گستردۀ پژوهشگران از مقالۀ وی با عنوان «تحليل مضمون و شبکۀ مضامين: روشي ساده و کارآمد براي تبيين الگوهاي موجود در داده‌هاي کيفي (دوفصلنامه اندیشۀ مدیریت راهبردی ،1390)» و کاربرد روزافزون روش تحلیل مضمون در رشته‌های مختلف، انگیزۀ نویسندگان برای تدوین کتابی جامع در این حوزه بوده است. برخی از کتاب های چاپ‌شده ایشان عبارتند از:
- رهبری خدمتگزار (دو جلد)، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1392
- استراتژی تولید: حرکت به سوی تولید در مقیاس جهانی، انتشارات سمت، 1395
- مدیریت مشارکتی با رویکرد کاربردی (ترجمه)، انتشارات دانشگاه بجنورد، 1399

کتاب های محمد شیخ زاده

تحلیل مضمون