عبدالحسین زرین کوب

عبدالحسین زرین کوب

عبدالحسین زرین کوب ادیب، تاریخ نگار، منتقد ادبی، نویسنده، و مترجم برجستهٔ ایران معاصر است. آثار او به عنوان مرجع عمده در مطالعات تصوف و مولوی شناسی شناخته می شود. وی از تاریخ نگاران برجستهٔ ایران است و آثار معروفی در تاریخ ایران و نیز تاریخ اسلام دارد. این آثار به دلیل بیان ادبی و حماسی تاریخ از آثار پرفروش در میان ایرانیان هستند.زرین کوب بیش از چهار دهه در دانشگاه تهران، ادبیات فارسی، تاریخ اسلام و تاریخ ایران تدریس کرد و پس از انقلاب، با مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی همکاری کرد، از جمله این که ۶۵۰۰ کتاب و مجله را به دائرةالمعارف بزرگ اسلامی اهدا کرد.

کتاب های عبدالحسین زرین کوب

آشنایی با تاریخ ایران


با کاروان اندیشه


شعله طور


پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد


آشنایی با نقد ادبی


جستجو در تصوف


فرار از مدرسه


تاریخ مردم ایران


تاریخ ایران بعد از اسلام


ارزش میراث صوفیه


با کاروان حله


سرزمین ایران


از کوچه رندان


روزگاران


تاریخ در ترازو


کارنامه اسلام


دو قرن سکوت


پله پله تا ملاقات خدا


خرابات


دنباله جستجو در تصوف ایران


ارسطو و فن شعر


سر نی (2جلدی)


بحر در کوزه


بامداد اسلام


در قلمرو وجدان


دفتر ایام


سیری در شعر فارسی


شعر بی دروغ،شعر بی نقاب


صدای بال سیمرغ


نقد ادبی


درخت معرفت


از چیزهای دیگر


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد