عبدالحسین زرین کوب

عبدالحسین زرین کوب

عبدالحسین زرین کوب ادیب، تاریخ نگار، منتقد ادبی، نویسنده، و مترجم برجستهٔ ایران معاصر است. آثار او به عنوان مرجع عمده در مطالعات تصوف و مولوی شناسی شناخته می شود. وی از تاریخ نگاران برجستهٔ ایران است و آثار معروفی در تاریخ ایران و نیز تاریخ اسلام دارد. این آثار به دلیل بیان ادبی و حماسی تاریخ از آثار پرفروش در میان ایرانیان هستند.زرین کوب بیش از چهار دهه در دانشگاه تهران، ادبیات فارسی، تاریخ اسلام و تاریخ ایران تدریس کرد و پس از انقلاب، با مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی همکاری کرد، از جمله این که ۶۵۰۰ کتاب و مجله را به دائرةالمعارف بزرگ اسلامی اهدا کرد.

کتاب های عبدالحسین زرین کوب

خرابات


دنباله جستجو در تصوف ایران


سرزمین ایران


فرار از مدرسه


سر نی (2جلدی)


کارنامه اسلام


دو قرن سکوت


در قلمرو وجدان


تاریخ مردم ایران


بحر در کوزه


بامداد اسلام


پله پله تا ملاقات خدا


آشنایی با تاریخ ایران


دفتر ایام


سیری در شعر فارسی


آشنایی با نقد ادبی


با کاروان حله


از کوچه رندان


با کاروان اندیشه


روزگاران


تاریخ در ترازو


شعر بی دروغ،شعر بی نقاب


صدای بال سیمرغ


یادداشتها و اندیشه ها


ارزش میراث صوفیه


نقد ادبی


از چیزهای دیگر


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد