جیمز ردفیلد

جیمز ردفیلد

جیمز ردفیلد، نویسنده، مدرس، فیلمنامه و فیلم تهیه کننده آمریکایی است.ردفیلد در یک منطقه روستایی در نزدیکی بیرمنگام آلاباما بزرگ شد. در نوجوانی او به مطالعه فلسفه های شرقی، از جمله تائوییسم و ذن پرداخت و به تحصیل در رشته جامعه شناسی در دانشگاه آبرن مشغول شد. او بعد از دریافت مدرک کارشناسی ارشد در مشاوره و بیش از ۱۵ سال به عنوان یک درمانگر پیش نوجوانانی که مورد آزار قرار گرفته گذراند. در سال ۱۹۸۹ علاقه خود را در روانشناسی تعاملی، به فلسفه های شرقی و غربی، علم، عقیده به آخرت، بوم شناسی، تاریخ، و عرفان دنبال کرد.

کتاب های جیمز ردفیلد

پیشگویی آسمانی


بصیرت دهم


راز شامبالا


پیام سلستین


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد