دکتر دوت

دکتر دوت

دکتر دوت نویسنده سری کتاب‌های Tinker Toddlers است که توضیحات ساده‌ای درباره موضوعات STEM (علم، فناوری، مهندسی، و ریاضیات) ارائه می‌کند. هدف او این است که کوچکترین یادگیرندگان را در همان ابتدا در معرض مفاهیم نوظهور STEM قرار دهد تا جذب موضوعات پیچیده بعداً سرعت بخشد.

کتاب های دکتر دوت