علی محمد بیدار مغز

علی محمد بیدار مغز

استاد بیدارمغز از جمله افرادی هستند که تشریفات را هم بصورت تئوری و هم بصورت عملی(در محیط واقعی) کار کرده اند و با تجربیات ارزشمندی که طی سالیان گذشته کسب کرده اند، هم‌اکنون آموزش‌های خود را در قالب کتاب و دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت به افراد علاقه‌مند و نیازمند به مباحث تشریفات آموزش می‌دهند.

کتاب های علی محمد بیدار مغز

عطریات