اریک لوران

اریک لوران

اریک لوران (زاده ۱۹۴۷) روزنامه‌نگار فرانسوی است که به‌خاطر کارش در زمینه مالی و ژئوپلیتیک تجارت نفت و در مورد مراکش و دولت آن شهرت دارد. 

کتاب های اریک لوران

دنیای مرموز بوش