لیزا رنکین

لیزا رنکین

لیسا رنکین، دکتر، متخصص زنان و زایمان و بنیانگذار مرکز صورتی مالکیت در میل ولی، کالیفرنیا است که به بازه تعریف معنای سالم، سرزنده و زنده بودن به عنوان یک زن در قرن بیست و یکم اختصاص دارد.
لیسا رانکین نقاشی را در سال 1991 شروع کرد، در حالی که در دانشکده پزشکی بود و از سال 2001 هنر خود را در گالری‌ها و موزه‌های ملی به نمایش گذاشته است. او که به عنوان متخصص زنان و زایمان آموزش دیده، انرژی و الهام بیماران خود را به استودیوی هنری می‌آورد.

کتاب های لیزا رنکین

ذهن برتر از دارو