ویژال گارگ

ویژال گارگ

ویشال گارگ یک محقق هندی است که عمدتاً در زمینه بهره وری انرژی ساختمان و سقف های خنک کار می کند. گارگ استاد و رئیس مرکز فناوری اطلاعات در علوم ساختمان در موسسه بین المللی فناوری اطلاعات حیدرآباد است.

کتاب های ویژال گارگ