امیر عزیزی

امیر عزیزی

مهندس امير عزيزی متولد سال 1361، مولف ایرانی می باشد.

کتاب های امیر عزیزی

آموزش کاربردی FPGA