شهرام رمضانی

شهرام رمضانی

دکتر شهرام رمضانی متولد سال 1362، مدیریت شرکت نرم افزاری میزبانی اینترنت پارس کیوان ، مدیریت توسعه تکنولوژی یک سازمان دولتی ، تألیف و تدریس برنامه نویسی و طراحی وب در دانشگاه و آموزشگاه بخشی از فعالیت های علمی و عملی وی را تشکیل می دهد.

کتاب های شهرام رمضانی