شاهد الهی قمشه ای

شاهد الهی قمشه ای

شاهد الهی‌قمشه‌ای نویسنده ایرانی متولد ۱۳۶۲ است .او فرزند حسین الهی‌قمشه‌ای است.

کتاب های شاهد الهی قمشه ای

زیرکی های ملانصرالدین