سیاوش گنجی

سیاوش گنجی

سیاوش گنجی متولد سال 1374، بنیان‌گذار شبکه اجتماعی جملکس، مسلط به زبان پایتون و فریم‌ورک جنگو، مدرس و مولف می باشد.

کتاب های سیاوش گنجی

مباحث پیشرفته در پایتون