دیوید سلی

دیوید سلی

دیوید سال نقاش، چاپگر، عکاس و طراح صحنه آمریکایی است. سال در نورمن، اوکلاهاما متولد شد و در ایست همپتون، نیویورک زندگی و کار می کند. او مدرک BFA و MFA را از موسسه هنرهای کالیفرنیا، والنسیا، به دست آورد.

کتاب های دیوید سلی

رسم نقد هنر