جفری مایکل بیز

جفری مایکل بیز

جفری مایکل بیز نویسنده کتاب بین صحنه ها: آنچه که هر کارگردان، نویسنده و ویراستار باید درباره انتقال صحنه بداند. او دارای مدرک کارشناسی ارشد هنر در سینما از دانشگاه لاتروب است.

کتاب های جفری مایکل بیز