راضیه رضایی

راضیه رضایی

دکتر راضیه رضایی متولد سال 1341، دکتری تخصصی خود را از دانشگاه آزاد اسلامی اخذ نموده است. وی مدیر امور مالی مجموعه های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران فولاد گسترش و از طراحان دوره های حسابداری در سطح کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد و DBA بانکی، طراح دوره های پودمانی و دوره های تکدرس حسابداری سازمان مدیریت صنعتی ایران می باشد. دکتر رضایی تألیف پنج کتاب و نه مقاله داخلی و خارجی در کارنامه درخشان خود دارا هستند.

کتاب های راضیه رضایی

اصول و مبانی حسابداری