نسرین محمدی نسب

نسرین محمدی نسب

دکتر نسرین محمدی نسب دکتری تخصصی روانشناسی از دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان) و خانواده درمانگر (تعارضات –مداخلات طلاق- پیش از ازدواج) و مدرس دانشگاه آزاد اصفهان است.

کتاب های نسرین محمدی نسب

دیالوژیسم زوجی