ویوک راماچاندران

ویوک راماچاندران

ویوک راماچاندران موسس و مدیر عامل آکادمی پنتستر است. او هزاران مشتری را از سازمان های دولتی، شرکت های Fortune 500 و شرکت های کوچکتر از بیش از 90 کشور آموزش می دهد. این دفاتر فیزیکی در سیلیکون ولی، ایالات متحده آمریکا، سنگاپور و پونا و کلکته در هند دارد.

کتاب های ویوک راماچاندران