نائوکی اینابا

نائوکی اینابا

نائوکی اینابا متولد ۱۹۷۶ است .او  بیش از 400 نوع پازل جدید اختراع کرده است و همچنین سودوکو و دیگر پازل های محبوب را برای مجلات در ژاپن می نویسد.

کتاب های نائوکی اینابا

معماهای چارگوش 1