سینا جعفری کیا

سینا جعفری کیا

سینا جعفری کیا موسیقدان ایرانی است.  مدارک و دوره های تحصیلی:
اخذ مدرک ديپلم موسيقی از هنرستان موسيقی پسران در سال ۱۳۸۶
اخذ مدرک ليسانس موسيقی از هنرستان عالی موسيقی در سال ۱۳۹۱
اخذ مدرک فوق ليسانس موسيقی از دانشگاه هنر در سال ۱۳۹۴

کتاب های سینا جعفری کیا