کامران پورفتحی

کامران پورفتحی

مهندس کامران پورفتحی متولد سال 1357، مدیر دپارتمان فنی و مهندسی و IT مجتمع فنی نیاوران و مدرس دوره های ICDL و مولف می باشد.

کتاب های کامران پورفتحی

اکسل پیشرفته 2019