هادی عزیززاده

هادی عزیززاده

هادی عزیززاده دانش آموخته رشته مهندسی ارشد راه و ساختمان دانشگاه تهران، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ( لیپه پاریس ) و علوم اجتماعی با گرایش مدیریت تغییر ( دانشگاه وسترن سیدنی ) و از مدیران با سابقه آموزش و پرورش است که مسؤلیت های متعددی ازجمله دبیرکلی شورای عالی آموزش و پرورش، مدیریت دفتر منطقه ای آیسسکو در تهران و معاونت این سازمان در مراکش را در کارنامه فعالیت خود دارد.

کتاب های هادی عزیززاده

نیم رخ