بیل فیلیپس

بیل فیلیپس

بیل فیلیپس یک مربی ارشد اندروید و مهندس نرم افزار در Big Nerd Ranch است.

کتاب های بیل فیلیپس