محمدجواد شمس

محمدجواد شمس

محمدجواد شمس نویسنده ایرانی متولد ۱۳۴۶ است.وی دارای مدرک دکترا- ادیان و عرفان تطبیقی از دانشگاه علوم و تحقیقات است.

کتاب های محمدجواد شمس