سعید رزاقی

سعید رزاقی

سعید رزاقی متولد ١٣٤٥ است. شروع به کار حرفه ای او از سال ٦٥ بوده و کارشناسی ارشد رشته تصویرگری دارد. او در زمینه نویسنگی و تصویرگری پی نما فعال است. فعالیت با انتشارات مختلف، مطبوعات و سازمان ها و نهادهای مختلف (در ارتباط با كميك استريپ برای مخاطبین کودک و نوجوان) کشف و پرورش استعداد نویسندگی و تصویرسازی در اين زمينه و داوری در جشنواره هاى داخلی از ديگر فعاليت هاى اوست.

کتاب های سعید رزاقی

مدرسه زندگی 1


مثل آباد