جعفر بوالهری

جعفر بوالهری

جعفر بوالهری در سال 1327، در همدان به دنیا آمد. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را زادگاه خود طی کرد و پس از آن در سال 1347 وارد دانشگاه تهران شد و با موفقیت دوره پزشکی عمومی را به اتمام رساند. پس از آن طی سالهای 1361تا 1364 دوره روانپزشکی را در همان دانشگاه سپری نمود و با اخذ تخصص این رشته وارد فعالیت درمانی و آموزشی شد. او به عنوان یک روان پزشک، تا کنون ریاست انستیتو روان پزشکی تهران، مرکز همکاری‎های مشترک با سازمان بهداشت جهانی و مرکز تحقیقات بهداشت روان را به عهده داشته علاوه بر آن ، در دانشگاههای چون علوم پزشکی و... به امر تدریس اشتغال ورزیده است.

کتاب های جعفر بوالهری