جک هی هاو

جک هی هاو

جک هیهو موسس و مدیر اجرایی Opus است. از سال 1990، Opus قالب آموزش معمولی شرکتی را با تولیداتی که به همان اندازه سرگرم کننده و موثر هستند شکسته است. امروزه برنامه های آموزشی Opus در ده ها هزار کسب و کار در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

کتاب های جک هی هاو

پیشرفت در کسب و کار