محمدصادق ابراهیمی

محمدصادق ابراهیمی

دكتر محمدصادق ابراهيمي عضو هيات علمي با مرتبه استادياري گروه توسعه روستايي در دانشكده كشاورزي دانشگاه اصفهان، پس از اتمام تحصيلات دوره دبيرستاني خود در مركز پيش‌دانشگاهي رودكي شهرستان لاهيجان، در دانشگاه زنجان در رشته مهندسي كشاورزي- ترويج و آموزش كشاورزي مشغول به تحصيل گرديد. پس از اخذ ليسانس و شركت در آزمون كارشناسي ارشد در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه تهران، رشته توسعه روستايي پذيرفته شد سپس بعد از اتمام تحصيلات كارشناسي ارشد خود، در مقطع دكتري دانشگاه تهران در گرايش توسعه كشاورزي مشغول به تحصيل گرديد.

پايان نامه كارشناسي ارشد نامبرده در مورد عوامل موثر بر شكل‌گيري تشكل‌هاي آبياري تحت فشار در مزارع چاي شهرستان لاهيجان و رساله دكتري وي، بررسي آثار اقتصادي- اجتماعي و زيست محيطي اجراي طرح‌هاي تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري در استان گيلان بوده است.

دكتر ابراهيمي عضو فرهيختگان علمي و فرهنگي دانشگاه زنجان و شاگرد نمونه دانشگاه تهران در مقطع فوق‌ليسانس و نفر اول آزمون دكتري تخصصي توسعه كشاورزي دانشگاه تهران مي‌باشد.

زمينه تخصصي دكتر ابراهيمي، حوزه مسايل اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي مرتبط با اجراي پروژه‌هاي توسعه روستايي و همچنين بررسي آثار و پيامدهاي ناشي از اجراي تغييرات در محيط‌هاي كشاورزي و روستايي مي‌باشد.  نامبرده تاكنون دو جلد كتاب با عناوين: مديريت توسعه روستايي و مديريت توسعه كشاورزي منتشر نموده است.  

کتاب های محمدصادق ابراهیمی

مدیریت توسعه روستایی