رابرت هارگیت

رابرت هارگیت

باب هارگیت بیش از 35 سال در نقش های تحقیق و توسعه و مدیریت فنی در صنایع نوشابه های الکی و غیر الکلی کار کرده است و مدیر فنی بازنشسته انجمن نوشیدنی های غیرالکلی بریتانیا در بریتانیا است.

کتاب های رابرت هارگیت