فیلیپ آشورت

فیلیپ آشورت

فیلیپ آشورست سال‌هاست که در صنایع نوشیدنی،نوشیدنیه ای الکی و غیرالکی ، طعم‌دهی و عصاره‌سازی در نقش‌های فنی و مدیریت عمومی فعالیت می‌کند. او اکنون به عنوان مشاور، در جنبه های علمی، مالی و حقوقی صنعت نوشیدنی در سراسر جهان تخصص دارد. باب هارگیت، مدیر فنی انجمن نوشابه های گازدار بریتانیا است.

کتاب های فیلیپ آشورت